·     ·    ·    ·    ·   2  ·     ·     ·  
   >> >> >> ���������������� HP-350 , 28 2021  

:
HP-350
3,5mm Jack
1m
32Om
20-20kHz
101dB
:
139.37 .: 7220   AKG K26P
   SENNHEISER HD 437
   KOSS UR21
   AKG K314P
   AKG K412P
   AKG K24P
   KOSS P-14
   AKG K518DJ
   KOSS UR18
   AKG K512P
   KOSS PortaPro
   KOSS P-9
   KOSS UR29
   KOSS KSC-9
   KOSS P-7
   KOSS SportaPro
   SENNHEISER MX 200
   KOSS P-4
   KOSS UR5
   SENNHEISER CX 300
  ·    ·    ·    ·   2  ·     ·     ·  


.